Kniha radosti, neboli Book of Joy, byla vydána před několika lety dvojící Desmonda Tutu a Dalajlámy. Je velká škoda, že tato kniha neslavila u nás v Česku velký úspěch, protože se jedná o zajímavé pojetí filosofie radosti a života, ostatně tak, jak jej zpracovává tibetský buddhismus a hlavně za dialogu s křesťanskou evanglickou teorií, kterou zastupoval právě Desmond Tutu. Jedná se o dvě velké postavy dvou velkých náboženství, byť je v samém jádru buddhismus spíše filosofie.
dalajlama svátost

Myšlenka strůjcem činu

Citát, který zní ještě dodnes – „Those, who say that forgivness is a sign of weakness… have never tried it“. Je to výrok, který dostatečně dobře pojmenovává hlavní myšlenku této knihy, ale zároveň také spojuje něco, co je těžko slučitelné v dnešní společnosti, která si tolik zakládá na nenávisti a sváru. V překladu to zní: „Ti, kteří si myslí (říkají), že odpuštění je známka slabosti, to ještě nikdy nezkusili“.
Existuje zde velká paralela mezi buddhismem a křesťanstvím, tedy tím, které alespoň kázal sám Ježíš – pokud si odmyslíte výklady jeho následovníků a zamyslíte se pouze nad slovy. Všechna náboženství jsou svým způsobem zacentrována na člověka a jeho dobrou stránku. Je to všechno pravda a je bůh strůjcem všeho dobrého i zlého nebo je celá kniha spíše jen naučná a povedená alegorie na život a lidské štěstí? To si můžeme skutečně diskutovat až do nekonečna. Není však tak úplně důležité, jak věřit a v co věřit, ale proč věřit.
socha kněze

Kultury sobě navzájem zrcadlené

Když si vedle sebe postavíte v bodech buddhistickou nauku a do druhého sloupce tu křesťanskou, můžete sledovat řadu paralel, které by se na první pohled ani nezdály jako slučitelné, avšak ve svém jádru jsou silným podkladem pro každé z těchto náboženství, dokonce i pro většinu náboženství. Otázka je, jestli není takováto myšlenka příliš škoda na naše poměry, vůbec na poměry světové. Vždyť je to sto let od založení republiky a stále jsme se nenaučili slova prezidenta osvoboditele, že bez vzájemné tolerance a porozumění, není svobody. A bez svobody nemůže být demokracie.