V České republice přibývá lidí, kteří mají dluhy.To by možná nebylo až tak zlé, mít dluhy je celkem normální, ale přibývá lidí, kteří nejsou schopni své dluhy splácet a to už je celkem vážný problém. Zvláště, když dluhy rostou díky úrokům, které mohou mít na finance lidí skutečně devastující vliv. Celá řada lidí se z dluhů nikdy v životě nedokáže dostat, což je určitě hrozné. Můžeme si říct, že je to hodně o lidské nezodpovědnosti. Současný člověk chce uspokojení svých potřeb hned. Nedokáže si počkat, nedokáže si našetřit. Nezodpovědnost je určitě velmi vážný problém v této oblasti, ale drtivý podíl na zoufalém zadlužování českého národa má také velmi finanční negramotnost. Lidé prostě hospodařit neumí, protože je tomu nikdo nenaučil.
Proto je velmi důležité, aby se lidé zaměřili na finanční gramotnost –
bankovky na šňůře

Finanční gramotnost posilovat již od dětství

Posilovat finanční gramotnost je rozhodně důležité už od samého dětství.Ano na školách jsou realizovány různé projekty a workshopy na téma finanční gramotnosti, ale pokud s tím nezačnou rodiče doma, je to marnost nad marnost.
Ano milí rodičové zůstává to jen a jen na Vás. Můžete být velmi solventní a dopřáváte svému dítěti v podstatě cokoli, nač si vzpomene. Jak si myslíte, že dokáže v životě obstát. Uvědomte si, že i dítě z velmi dobře situované rodiny potřebuje zažít alespoň trochu lehké strádání, když si šetří na něco, po čem touží, mělo by znát hodnotu peněz, mělo by si zažít ještě ve studentském věku, jak je obtížné si vydělat peníze.
ruličky dolarovek
Není rozhodně výchovné zařídit, aby se dítě mělo dobře.
Je výchovné zařídit, aby dítě mělo optimální podmínky k růstu. Samozřejmě jiný problém jsou zase lidé sociálně slabší. Pokud nemusíte, nenastavujte dítěti příliš spartánské podmínky, abyste v něm neprobudili touhu vlastnit za každou cenu věci, které si jako dítě musel upírat. Vychovávat děti k finanční zodpovědnosti je náročné, ale je to důležité.