Stačí splnit jen dvě základní podmínky – musím mít co nabídnout a musím přesně vědět, co za to chci, respektive, kolik za to chci peněz.
Většina lidí má obchodování spojeno s nákupem a prodejen zlata, drahých kovů, drahých nerostů, s obchodováním na burze apod.
Tímto způsobem můžete obchodovat i přes prostředníky za úplatu, což je ve své podstatě také obchodování. Vždy musí být splněná podmínka výměny zboží nebo služeb a obchod je vždy  veden za účelem zisku, tedy za peníze.
psí pamlsky
Jakákoli lidská činnost, kdy je zaplaceno (služba nebo zboží), je obchod.
Například i učitelé a lektoři obchodují, i když se to bude zdát absurdní. Obchodují se svými znalostmi, které předávají svým žákům nebo posluchačům a za svou službu – předávání informací, dostávají zaplaceno.
Dotkněme se kterékoliv lidské činnosti, ve které se směňuje něco za něco, a budeme moci hovořit o obchodu.
Pojmy jako komoditní obchodování, margin (obchodování na úvěr), CFD obchodování (kontrakty o vyrovnání rozdílů) a s nimi související Bitcoin a broker atd., lépe vysvětlí skuteční odborníci. Je však možné (nebo spíše pravděpodobné), že vám ani oni nedopomohou k bohatství.
Pro nás je však podstatné, že jsme si vymezili pojmy, že víme, co je obchodování a co do něj spadá.
Budeme-li hovořit o kácení deštných pralesů a ničení biodiverzity a života, i tady budeme hovořit o obchodování. I zde je naplněna podstata – zisk, čili peníze. A jedná se o zisk obrovský, přičemž se zároveň jedná i o obrovskou ztrátu, což je paradox.
třída ve škole
Obchodovat se dá i se slovy, slovy napsanými na papíře nebo na internetu, obchodovat se dá se zdravím a léky, můžeme obchodovat i s přenosem chemických informací (nejstarší řemeslo na světě), s krásou, uměním….
Není lidská činnost, která by nebyla vhodná k obchodování, proto i každý okruh témat může být pro téma obchodování relevantní.