Řada studentů musí doslova otáčet každou korunu, tento „standard“ se za poslední roky příliš nezměnil. Studium vysoké škole je v České republice zcela zdarma, pokud si student řádně plní své povinnosti. Na druhou stranu je ale potřeba brát v potaz jiné výdaje, které se mohou měsíčně vyšplhat přes pomyslnou hranici 10 000 korun. Bydlení, doprava, skripta, strava a občas nějaké to povyražení může měsíčně celkem zamávat s nastaveným rozpočtem. Jak ušetřit v tomto náročném období než si budete moci dojít pro pomyslný titul?

Studium v knihovně

Stipendia

Stipendií je na vysokých škol skutečně dost, není to sice žádná závratná částka, ale jak už bylo řečeno, každá koruna se hodí. Pokud do školy dojíždíte více než 50 km, můžete zažádat o tzv. ubytovací stipendium. To se proplácí vždy jednou za tři měsíce a pohybuje se kolem 2000 korun. Nárok na něj má každý student, který je řádně zapsán v prezenčním studiu a jedná se o jeho první studium. U většiny vysokých škol je však zapotřebí si o ubytovací stipendium zažádat v uvedeném termínu. Pokud tak student neučiní, nárok na ubytovací stipendium mu tímto zaniká.

Náročné studium

Krom ubytovacího stipendia má řada vysokých škol připravený finanční příspěvek i pro vynikající studenty. Prospěchové stipendium se vyplácí též ve stanovených termínech. A nakonec nesmíme opomenout tzv. sociální stipendium, které je určeno sociálně znevýhodněným studentům.

Brigády nejenom pro studenty

Mnoho studentů však na tyto příspěvky nedosáhne, navíc jejich výše není nikterak závratná. I z tohoto důvodu si spoustu studentů přivydělává již při studiu. Nejčastějšími formy přivýdělku jsou pak DPP nebo DPČ, kde není zaměstnanci odváděno sociální ani zdravotní pojištění.

Brigády Plzeň nabízí řadu nabídek, které nejsou určeny jenom pro studenty, ale třeba i maminky na rodičovské dovolené, samoživitelky, či důchodce.